رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

پنج شنبه, 31 خرداد 1397

كاركنان زن اداره صنعت و معدن و تجارت بازرگاني درزمينه برنامه سبا آموزش ديدند

            توسط مركزبهداشت شهداي والفجر                

25 نفر از كاركنان زن اداره صنعت و معدن و تجارت بازرگاني درزمينه برنامه سبا آموزش ديدند 

            

آموزش كاركنان زن اداره صنعت و معدن و تجارت بازرگاني

 

    به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز ـ شهداي والفجر، به منظور ارتقاء سلامت زنان، كلاس آموزشي سبا (سلامت بانوان ايراني) جهت 25 نفر از كاركنان زن اداره صنعت و معدن و تجارت بازرگاني در تاريخ 8/11/93 به همت واحد بهداشت خانواده اين مركزبرگزار گرديد.در اين كلاس آموزشي در خصوص تن سنجي، تغذيه صحيح، فعاليت جسماني مناسب، پيشگيري از سرطان هاي شايع زنان و ... آموزشهاي لازم ارائه و همچنين شناسنامه سلامت بانوان ايراني جهت شركت كنندگان تشكيل گرديد.