رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

دوشنبه, 07 خرداد 1397

جلسه شورای اداری در فرمانداری

دكتر تهمتن رياست مركز بهداشت شهداي والفجر در جمع اعضاي شوراي اداري شهرستان شيراز
مشاركت دروقف جمعي براي ساخت بيمارستان تخصصي سرطان جنوب كشور را به روساي ادارات،كاركنان و مردم توصيه نمود

 


مشاركت دروقف جمعي براي ساخت بيمارستان تخصصي سرطان جنوب كشور

 

   به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز ـ شهداي والفجر، بمنظور جلب مشاركت روساي ادارات و كاركنان آنان در امر احداث بيمارستان تخصصي سرطان جنوب دكتر تهمتن رياست مركز در جلسه شوراي اداري شهرستان شيراز در سالن اجتماعات فرمانداري شيرازمورخ 8/11/93 سخن گفت. ايشان ضمن بيان اهميت حسنه جاويدان وقف، به وضعيت سرطان در استان فارس اشاره نمود و گفت : در استان فارس ساليانه 5600 مورد جديد سرطان ثبت و گزارش و حدود 2000 مورد مرگ در اثر سرطان ثبت و گزارش مي شود . وي افزود : با توجه به اينكه اين بيماري قابل پيشگيري و درمان است ولي در حال حاضر تنها 105 تخت در كل مراكز دولتي و خصوصي در شيراز و استان فارس وجود دارد ان شاء اله با كمك وجوه وقفي همه آحاد مردم بيمارستاني مجهز با 500 تخت جهت درمان بيماران سرطاني در استان فارس احداث خواهد شد لذا توصيه مي نمايم روساي ادارات ضمن اطلاع رساني و تشويق كاركنان خود مشاركت در جهت اين امر خداپسندانه تلاش نمايند. ايشان بابيان اينكه كاركنان اين مركزبهداشت ماهانه 9000000ريال براي ساخت اين بيمارستان كمك مي نمايند در ادامه افزود: شماره 3144363451 بانك ملت به نام مجمع خيرين تامين سلامت فارس آماده دريافت كمكهاي مردم عزيز براي ساخت بيمارستان تخصصي سرطان جنوب كشور مي باشد.