رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

پنج شنبه, 31 خرداد 1397

افراد بالاي 20 سال در مناطق روستايي كفترك و ديندارلو رايگان غربالگري شدند

         توسط مركز بهداشت شهرستان شيراز ـ شهداي والفجر

 150 نفر از افراد بالاي 20 سال مناطق روستايي كفترك و ديندارلو رايگان غربالگري شدند

 

       به گزارش واحد روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز ـ شهداي والفجر، بدنبال مصوبه جلسه اقتصاد بهداشت اين مركز، آزمايشات و غربالگري رايگان قند خون ، چربي، هموگلوبين  براي 150 نفر از افراد بالاي 20 سال مناطق روستايي كفترك و ديندارلو با همكاري واحدهاي آزمايشگاهها و مبارزه بابيماريهاي غيرواگير و كاركنان آزمايشگاه كفترك و ديندارلو و بهورزان اين منطقه انجام شد.. طاهره پاكدل مسوول امور آزمايشگاههاي اين مركز در اين رابطه گفت : از شروع اين برنامه تاكنون 150 نفر جهت آزمايشات غربالگري خونگيري شده اند كه از اين تعداد براي 78 نفر آزمايش هموگلوبين متصل به قند و قندخون 2 ساعته انجام شده و نمونه هاي آن براي انجام آزمايش هاي لازم به واحد امور آزمايشگاههاي اين مركز ارسال شده است .وي تاكيد كرد : هدف از اين غربالگري بيماريابي در زمينه بيماريهاي قلبي عروقي و ديابت مي باشد كه اطلاعات در پرونده بهداشتي افراد در مراكز بهداشت ثبت و درمان بيماري پيگيري مي شود.