رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

پنج شنبه, 31 خرداد 1397

جلسه آموزشي اختلالات رفتاري و ايدز

            جلسه آموزشي اختلالات رفتاري و ايدز براي 110نفرازكاركنان مركز بهداشت شهداي والفجر برگزار شد

 

    جلسه آموزشي اختلالات رفتاري و ايدز  

 

   به گزارش روابط عمومي مركزبهداشت شهرستان شيراز شهداي والفجرجلسه آموزشي باعنوان اختلالات رفتاري و ايدز براي110 نفر از رابطين بهداشت مدارس و جمعي از كاركنان واحدهاي بيماريهاي واگير و بهداشت محيط به همت واحدبهداشت مدارس وبا هماهنگي واحد مبارزه با بيماريهاي واگير درسالن اجتماعات اين مركزبرگزار شد . دراين جلسه شاهيجاني مسوول واحد بيماري واگير توضيحاتي درباره اختلالات رفتاري و بيماري ايدز ارائه نمود و گفت: راه انتقال اين بيماري در اكثر كشورهاي جهان انتقال از راه جنسي در نوجوانان و جوانان است و در اين خصوص بايد آموزش لازم به دانش آموزان تحت پوشش داده شود. سپس دهقاني مسئول واحد بهداشت روان اين مركز در باره نقش خانواده در پيشگيري از اسيبهاي اجتماعي توضيحات لازم را ارائه وذكر نمود كه داشتن ارتباط دوستانه والدين با يكديگر ، با فرزندان و درك نيازهاي عاطفي و رواني دانش آموزان در پيشگيري از اختلالات رفتاري نوجوانان تاثير بسزايي دارد.در پايان دكترخضري مسئول واحد سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس اين مركز بر اهميت آموزش كليه دانش آموزان مقطع دبيرستان توسط رابطين بهداشت مدارس تاكيد كرد.