رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 26 خرداد 1398

آموزش همگانی

موضوع رسانه آموزشي

نوع رسانه

گروه هدف رسانه

آسم

پمفلت

خانواده ها، دانش آموزان، کارکنان بهداشتي

آلرژی غذایی

اسلاید

کارکنان بهداشتي،خانواده

آلودگی هوا

پمفلت1 ، پمفلت2

کارکنان بهداشتي، سالمندان دانش آموزان

آفت دهانی

پمفلت

کارکنان بهداشتي، دانش آموزان

آمپول پیشگیری از بارداری

پمفلت1 ، پمفلت2

زنان همسردار

آنفولانزای پرندگان

پمفلت1 ، پمفلت2

خانواده ها

آنفولانزای خوکی

پمفلت1 ، پمفلت2

خانواده ها

آی یو دی

پمفلت1 ، پمفلت2

زنان در سنین باروری

احیای قلبی ریوی

پمفلت1 ، پمفلت2

کارکنان بهداشتي ،خانواده ها

اختلال خواب

جزوه آموزشی

 سالمندان

اختلال سلوک

جزوه آموزشی

کارکنان بهداشتي ،دانش آموزان

اصول پیشگیری و مراقبت از بیماریها

جزوه آموزشی

کارکنان بهداشتی

افزایش ضریب هوشی کودکان

پمفلت

مادران

اعتیاد

پمفلت

 جوانان،دانش آموزان، خانواده ها

اسهال در کودکان

پمفلت1 ، پمفلت2

 مادران

اسیدفولیک و نقش آن درسلامت

جزوه آموزشی

کارکنان بهداشتی

اوقات فراغت سالمندان

جزوه آموزشی

سالمندان،خانواده ها

ایدز

پمفلت1 ، پمفلت2

کارکنان بهداشتي، دانش آموزان،خانواده ها

ایدزودختران و زنان

پمفلت1 ، پمفلت2

 زنان و دختران

بایدها و نبایدهای تلفن همراه

پمفلت1 ، پمفلت2

کارکنان بهداشتي، خانواده ها

بهداشت دهان و دندان

پمفلت 

والدين، دانش آموزان معلمان، کارکنان بهداشتي

بهداشت فردی

پمفلت1 ، پمفلت2

 والدين، دانش آموزان معلمان، کارکنان بهداشتي

بهداشت سالمندی

پمفلت1 ، پمفلت2

سالمندان، خانواده ها

بهداشت قائدگی

پمفلت1 ، پمفلت2

والدين، دانش آموزان، کارکنان بهداشتي

بوی بد دهان

پمفلت

والدين، دانش آموزان معلمان، کارکنان بهداشتي

بیش فعالی

پمفلت

والدين، معلمان، کارکنان بهداشتي

بی اشتهایی در کودکان

 

پمفلت1 ، پمفلت2

مادران

پان

بروشور

جوانان،والدین،دانش آموزان

پرستاری در حوادث غیر مترقبه

کتاب الکترونیکی

کارکنان بهداشتی

پوکی استخوان

جزوه آموزشی

 سالمندان

پیاده روی1و2

جزوه آموزشی1 ، جزوه آموزشی2

خانواده ها کارکنان بهداشتي ،سالمندان

پیشگیری از سوء مصرف مواد

اسلاید

 والدين، دانش آموزان معلمان، کارکنان بهداشتي

پیشگیری از مسمومیت ها

جزوه

کارکنان بهداشتی،خانواده ها

تالاسمی

پمفلت1 ، پمفلت2

 زنان و مردان دانش آموزان معلمان، کارکنان بهداشتي

تب مالت

پمفلت1 ، پمفلت2

خانواده ها،دامداران

تبخال

پمفلت

 والدين، دانش آموزان ، کارکنان بهداشتي

تب کریمه کونگو

اسلاید

والدين، دانش آموزان معلمان، کارکنان بهداشتي

تغذیه در بیماران ام اس

پمفلت1 ، پمفلت2

بیماران

تغذیه بیماران دیابتی

پمفلت1 ، پمفلت2

بیماران

تغذیه سالم

پمفلت1 ، پمفلت2

خانواده ها،سالمندان

تغذیه سالمندان

پمفلت

سالمندان

تفکیک زباله ها

پمفلت1 ، پمفلت2

 خانواده ها

توبکتومی

پمفلت1 ، پمفلت2

زنان همسردار

توصیه های بهداشتی دهان و دندان

پمفلت

 مادران، کارکنان بهداشتي

توصیه های بهداشتی سالمندان

پمفلت1 ، پمفلت2

مادران باردار، کارکنان بهداشتي

چاقی

پمفلت1 ، پمفلت2

 خانواده ها، زنان و مردان بالاي 30 سال

چگونه با کودکان صحبت کنیم

پمفلت1 ، پمفلت2

 مادران و پدران

چگونه تب را کنترل کنیم

پمفلت

مادران، کارکنان

جذام

پمفلت1 ، پمفلت2

خانواده ها،دانش آموزان،کارکنان

جنون گاوی

پمفلت1 ، پمفلت2

 خانواده ها،دانش آموزان،کارکنان

حوادث ناشی از مشکلات بینایی

پمفلت

سالمندان

حواث و سالمندی

پمفلت

 سالمندان

دخانیات

جزوه آموزشی

زنان و مردان بالاي 30 سال

دیابت

جزوه آموزشی

زنان و مردان بالای 30 سال

راهنمای اندازه گیری فشارخون

جزوه آموزشی1 ، جزوه آموزشی2

کارکنان بهداشتی

راهنمای درمان دیابت1

جزوه آموزشی

کارکنان بهداشتی

راهنمای درمان دیابت 2

جزوه آموزشی

کارکنان بهداشتی

راهنمای کنترل فشارخون بالابرای پزشکان

جزوه آموزشی

کارکنان بهداشتی

راهنمای ورزش وفعالیت بدنی منظم

جزوه آموزشی

یاوران بسیجی

رژیم غذایی مناسب برای دندانهای کودک

پمفلت

مادران

روش های اورژانس پیشگیری از بارداری

پمفلت1 ، پمفلت2

 زنان همسردار

زنان و بیماریهای دهان و دندان

پمفلت

مادران،زنان باردار،کارکنان بهداشتي

سالک

پمفلت1 ، پمفلت2

کارکنان بهداشتي، خانواده ها

سالمند آزاری

جزوه آموزشی

 سالمندان، خانواده ها

سرطان

پمفلت1 ، پمفلت2

 خانواده ها

سرطان پستان

پمفلت1 ، پمفلت2

 زنان ،کارکنان

سرطان روده

پمفلت1 ، پمفلت2

 خانواده ها، کارکنان

سردرد

پمفلت

 خانواده ها

سرماخوردگی

پمفلت1 ، پمفلت2

مادران ،خانواده ها

سزارین

پمفلت1 ، پمفلت2

زنان باردار

سکته مغزی

پمفلت1 ، پمفلت2

زنان و مردان

سلامت دهان و دندان مادران باردار

پمفلت

مادران باردار،کارکنان

سیل

جزوه آموزشی

کارکنان ،عموم

سینوزیت

پمفلت

 خانواده ها،کارکنان

شپش

پمفلت1 ، پمفلت2

 دانش آموزان ، والدين، مربيان

شیر مادر

پمفلت1 ، پمفلت2

 مادران

عفونت های آمیزشی

پمفلت1 ، پمفلت2

 زنان و مردان

عفونت های دندانی

پمفلت

والدين،دانش آموزان، معلمان

عینک آفتابی

جزوه آموزشی

عموم

فشارخون

پمفلت1 ، پمفلت2

زنان و مردان بالای 30 سال

قلبی عروقی

پمفلت1 ، پمفلت2

زنان و مردان بالای 30 سال

قرص های پیشگیری از بارداری

پمفلت1 ، پمفلت2

زنان همسردار

کم خونی فقر آهن

پمفلت1 ، پمفلت2

زنان باردار،دانش آموزان

کم کاری تیروئید

پمفلت1 ، پمفلت2

زنان باردار،مادران

کیست هیداتید

پمفلت1 ، پمفلت2

کارکنان بهداشتی ،زنان و مردان

گال

پمفلت

کارکنان بهداشتی

مراقبت دندان مصنوعی

جزوه آموزشی

سالمندان

مقاومت دارویی در کودکان

جزوه آموزشی

مادران ،کارکنان بهداشتی

مشاوره پیش از بارداری

پمفلت

مادران ،کارکنان بهداشتی

مشکلات دوران بارداری

پمفلت1 ، پمفلت2

مادران باردار

مشاوره زندگی

جزوه آموزشی

جوانان،کارکنان بهداشتی

مصرف روغن ها

پمفلت

خانواده ها

مننژیت

پمفلت1 ، پمفلت2

خانواده ها

مواد شوینده

پمفلت1 ، پمفلت2

زنان خانه دار

میان وعده دانش آموزان

پمفلت1 ، پمفلت2

معلمان،والدین، دانش آموزان

نقاشی کودکان و مفاهیم آن

جزوه آموزشی

والدین، مربیان

نقش بازی در کودکان

جزوه آموزشی

والدین، مربیان

وازکتومی

پمفلت1 ، پمفلت2

مردان همسردار

وبا

اسلاید

خانواده ها،دانش آموزان

هاری

پمفلت1 ، پمفلت2

خانواده ها

هیپوتیروئیدی

پمفلت1 ، پمفلت2

والدین،زنان باردار،کارکنان

یائسگی

پمفلت1 ، پمفلت2

زنان، کارکنان

یخ خشک

جزوه آموزشی

کارکنان، دانش آموزان

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد