معرفی مسئول آموزش

آخرین به روز رسانی در یکشنبه, 16 آبان 1395 13:00
بازدید: 818

                  مدیریت آموزش و ارتقا کارکنان  : رقیه زیانی  

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

رقیه زیانی مسئول آموزش ضمن خدمت
دکتر زاضیه زمانی کارشناس آموزش ضمن خدمت

 

 

 

 

 

سوابق

1-رقیه زیانی             كارشناس مسوول آموزش سلامت

مدرک تحصیلی :کارشناس مامایی

به مدت 5/8 سال مربی کاراموزی دانشجویان مامایی  دردانشکده پرستاری ومامایی

2 سال پرسنل بهداشتی  درمرا کزبهداشتی ودرمانی

ازسال 1377 تاکنون درواحد اموزش سلا مت بعنوان کارشناس اموزش وبعد مسئول واحد ومسئول اموزش ضمن خدمت

 وظایف    

 1. برگزاری کنفرانس های آموزشی
 2.  تهیه و تایید پفلت های آموزشی
 3. نیازسنجی اموزشی پرسنل شاغل در مرکزبهداشت شهرستان شیراز (شهدای والفجر) و تلاش در رفع آنها
 4. انتخاب رابطین آموزشی در مراکزبهداشتی درمانی و پایگاهها و ثبت نام پرسنل مراکزبا اطلاع رسانی از طریق ایشان
 5. گرفتن سهمیه از شبکه ها و سایر واحدهای دانشگاه 
 6. اختصاص سهمیه آموزشی به سایر شبکه و واحدهای دانشگاه 
 7. آموزش چهره به چهره به پرسنل  
 8. ارتقاء سطح آگاهی پرسنل در مورد مسائل علمی و بهداشتی روز
 9. شرکت در غرفه های هفته سلامت و آموزش بهداشت فردی از طریق پفلت ها
 10. ثبت نام پرسنل در دوره های آموزشی برگزار شده در مرکزبهداشت شهرستان شیراز (شهدای والفجر) ودورهاوسمینار ها ی سهمیه داده شده
 11. پايش و نظارت برنامه هاي آموزشي پزشكان خانواده 
 12. تنظيم برنامه عملياتي واحد با همكاري پرسنل واحد واعلام به معاونت بهداشتي
 13. نظارت بر ارزشيابي ساختاري