رعایت بهداشت فراتر از درمان است.

یکشنبه, 30 تیر 1398
خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

دوره های در حال اجرا

 

 

 

 

ردیف

عنوان دوره

نوع

تاریخ

ثبت نام شده

سهمیه

مجری آموزشی

آخرین مهلت

1

اصول بهداشت محیط

شغلی

23/5/95

30/5/95

0

100

مرکز بهداشت شهرستان شیراز- شهدای والفجر

31/5/95

2

داوطلبان سلامت و فعالیت های جامعه محور

شغلی

24/5/95

22

35

مرکز بهداشت شهرستان شیراز- شهدای والفجر

22/5/95

3

نشریه الکتونیک داوطلبان سلامت ویژه مدعوین و کارکنان اداراتی که توسط واحد جلب مشارکتها دعوت شده اند

شغلی

27/5/95

14

35

مرکز بهداشت شهرستان شیراز- شهدای والفجر

25/5/95

4

مراقبت از سلامت کودکان و نوزادان

( ویژه مراقین سلامت) جدید الورود

شغلی

2/6/95

1

67

مرکز بهداشت شهرستان شیراز- شهدای والفجر

21/5/95

5

ترویج تغذیه با شیر مادر ویژه مدعوین

شغلی

3/6/95

64

35

مرکز بهداشت شهرستان شیراز- شهدای والفجر

1/6/95